Wednesday, 1 February 2012

List Hàng HN cập nhật tháng 1/2012

 
 Đây là list hàng HN cập nhật tháng 1/2012. Bạn nào muốn xin hàng vui lòng gửi theo mẫu vào mail: alauxanh@live.com. BQT sẽ check mail rồi send cho các bạn.

Thành viên bình thường send mỗi lần tối đa 3 em nhé, Thành viên VIPThành viên Vàng thì ưu tiên share nhiều hơn. Các bạn muốn đăng ký Thành viên VIP hay Thành viên Vàng thì xem ở đây: Đăng ký Thành Viên VIP tại đâyĐăng ký Thành Viên Vàng tại đây


Trước khi mail xin hàng, hãy đọc Quy định khi gửi mail xin hàng.
Giới thiệu A Lầu Xanh cho bạn bè cùng tham gia.... Link blog: www.alauxanh.usCác bạn check hàng rồi viết report + ảnh gửi vào mail:  alauxanh@live.com nhé, em nào đổi số, đổi pass, .... thì report để BQT biết còn báo cho anh em khác biết....
Kún 564 http://www.alauxanh.us/2011/04/em-kun-564-ho-tung-mau.html


Trà 141 http://www.alauxanh.us/2011/04/em-tra-141-nguyen-khanh-toan.html


Ly teen 015 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-ly-teen-nguyen-khanh-toan.html


Quỳnh Anh 964 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-quynh-anh-964.html


Anh Thư 464 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-anh-thu-464.html


Thảo 491 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-thao-491.html


Trang Trắng 337 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-trang-trang-337.html


Yến Xuka 433 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-yen-xuka-433-inh-cong.html


Trang 942 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-trang-942-phao-ai-lang.html


Ngọc Lan 337 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-ngoc-lan-337-tran-duy-hung.html


Vân Anh 239 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-van-anh-239-tran-duy-hung.html


Vân Ana 063 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-van-ana-063-tran-duy-hung.html


Trang Xinh 942 http://www.alauxanh.us/2012/01/trang-xinh-942-tran-duy-hung.html


Linh 719 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-linh-719-hoang-ngan.html


Nhung xinh 600 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-nhung-xinh-600-nguyen-khanh-toan.html


Hải Yến 994 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-hai-yen-994.html


Ớt ngọt 678 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-ot-ngot-678-tran-duy-hung.html


Mỹ Anh 588 http://www.alauxanh.us/2012/01/em-my-anh-588.html


Kún 587 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-kun-587-nkt.html


My Vân 130 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-my-van-130-tdh-hang-moi.html


Quỳnh 605 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-quynh-605-tdh.html


Ngọc Bar Nextop 305 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ngoc-bar-nextop-305-tdh.html


Như 958 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-nhu-958-nguyen-khanh-toan.html


Bông thiên thần 219 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-bong-thien-than-219-inh-thon.html


Vân Anh 985 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-van-anh-985-nguyen-khanh-toan.html


Ngọc Anh 879 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ngoc-anh-879-tran-duy-hung.html


Nga 305 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-nga-305-inh-thon.html


Hoa 459 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-hoa-459-ha-ong.html


Quỳnh 267 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-quynh-267-inh-thon.html


Thu 228 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-thu-228-nguyen-ngoc-vu.html


Thanh Mai 621 http://www.alauxanh.us/2011/12/thanh-mai-621-hoang-quoc-viet.html


Tây Thi 157 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-tay-thi-157-inh-thon.html


Trúc 073 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-truc-073-inh-thon.html


Diệu Bi http://www.alauxanh.us/2011/12/em-dieu-bi-bach-khoa.html


Minh Thư http://www.alauxanh.us/2011/12/em-minh-thu-hoang-mai.html


Ngọc Cún http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ngoc-cun-ltn.html


Trang Kami http://www.alauxanh.us/2011/12/em-trang-kami-cun-bach-khoa.html


Nhung Selly http://www.alauxanh.us/2011/12/em-nhung-selly-nga-tu-so.html


Trang Ruby http://www.alauxanh.us/2011/12/em-trang-ruby-khuong-ha.html


Bảo Trang http://www.alauxanh.us/2011/12/em-bao-trang-thanh-xuan.html


Ngọc Eva http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ngoc-eva-ha-ong.html


Ngọc 455 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ngoc-chua-boc-pnt.html


Đông Nhi http://www.alauxanh.us/2011/12/em-ong-nhi-lang.html


Phương Mini http://www.alauxanh.us/2011/12/em-phuong-mini-inh-thon.html


Phương Thúy http://www.alauxanh.us/2011/12/em-phuong-thuy-tran-duy-hung.html


Phương 702 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-phuong-nguyen-khanh-toan.html


Trang 127 http://www.alauxanh.us/2011/12/em-trang-1-trieu.html


Trang 966 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-trang-kl.html


Hoàng Anh 263 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-hoang-anh-nguyen-khanh-toan.html


Kún 798 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-kun-phao-ai-lang.html


Thúy 095 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-thuy-nguyen-trai-lang.html


Thủy VT 608 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-thuy-vt-tran-duy-hung.html


Minh Anh 356 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-minh-anh-tran-duy-hung.html


Thúy Nga 362http://www.alauxanh.us/2011/11/em-thuy-nga-nguyen-khanh-toan.html


Quyên Linda 183 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-quyen-linda-500k.html


Quỳnh Trang 895 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-quynh-trang-600k.html


Trúc Linh 147 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-truc-linh-500k.html


Tường Vy 991 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-tuong-vy.html


Hương 245 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-huong-lang.html


My 554 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-my-sinh-vien-cao-ang.html


Yến Kún 468 http://www.alauxanh.us/2011/11/update-yen-kun-nguyen-khanh-toan.html


Oanh 049 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-oanh-u91-hang-moi.html


Phương 909 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-phuong-tran-duy-hung.html


Diệp 552 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-diep-tran-duy-hung.html


Yến 166 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-yen-ngo-166.html


Ngọc http://www.alauxanh.us/2011/11/update-em-ngoc-hn.html


Thủy Bar 775 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-thuy-bar-hn.html


Linh Anh Bar 116 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-linh-anh-bar-hn.html


Trang xinh 942 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-trang-xinh-300k.html


Yến 415 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-yen-u92.html


Mai 962 http://www.alauxanh.us/2011/11/em-mai-tran-duy-hung.html


My PDL http://www.alauxanh.us/2011/11/em-my-lang.html


Phương Anh http://www.alauxanh.us/2011/11/phuong-anh-lang.html


Phương Anh PH http://www.alauxanh.us/2011/11/phuong-anh-phung-hung.html


Thủy THD http://www.alauxanh.us/2011/11/em-thuy-tran-duy-hung.html


Yến NKT http://www.alauxanh.us/2011/11/em-yen-nkt.html


Ly NKT http://www.alauxanh.us/2011/11/em-ly-nguyen-khanh-toan.html


Bống TDH http://www.alauxanh.us/2011/11/bong-tran-duy-hung-hn.html


Lan Anh TDH http://www.alauxanh.us/2011/10/lan-anh-tran-duy-hung-hn.html


Linh DJ - Thảo Vy http://www.alauxanh.us/2011/10/update-em-linh-dj-va-em-thao-vy-hn.html


Ngọc 914 http://www.alauxanh.us/2011/06/em-ngoc-914-tran-duy-hung.html


Lê 650 http://www.alauxanh.us/2011/06/em-le-650-my-inh.html


Hồng 548 http://www.alauxanh.us/2011/06/em-hong-548-tran-duy-hung.html


Thu Hương 836 http://www.alauxanh.us/2011/06/em-thu-huong-836-sinh-vien-i-lam-them.html


Phương anh 663 http://www.alauxanh.us/2011/05/phuong-anh-hang-moi.html


Nhung Zenit 862 http://www.alauxanh.us/2011/05/nhung-zenit-gai-san-500k.html


Minh Thư 882 http://www.alauxanh.us/2011/04/em-minh-thu-882-hoang-mai.html


Phương Anh 123 http://www.alauxanh.us/2011/04/phuong-anh-u93-uong-lang.html


My 569 http://www.alauxanh.us/2011/04/my-nkt-400k.html


Phương Anh 488 http://www.alauxanh.us/2011/04/phuong-anh-hqv-48c.html


Linh 555 http://www.alauxanh.us/2011/04/linh-co-nuong-1000k.html


Trang 826 http://www.alauxanh.us/2011/04/trang-90-chuan-bi-i-lam.html


Tất cả những ai xin hàng mà Không comments thì Không share hàng..... Muốn nhận được hàng thì hãy comments nhé .....
 
No comments = No ShareAnh em cần thì pm qua mail : alauxanh@live.com (Mail chính). Các bạn lưu ý chỉ nếu xin nhiều thì gom lại rồi gửi 1 lần thôi nhé. Không gửi vào mail cũ, nếu gửi vào mail cũ k nhận được reply ráng chịu...... Nhớ comment và gửi theo mẫu ........

2 comments: